'S' Surnames (Smith)

Smith, Asa (? – ?)

Smith, Augustus (? – ?)

Smith, Barak (? – 1868)

Smith, Bareck (? – 1828)

Smith, Barek (? – 1868)

Smith, Caleb (? – ?)

Smith, Carl M. (c. 1873 – ?)

Smith, Catharine (c. 1869 – ?)

Smith, Catherine (? – ?)

Smith, Clara (c. 1877 – ?)

Smith, Daniel Wheeler (1843 – 1918)

Smith, Daniel (c. 1794 – 1830)

Smith, Deborah (c. 1831 – ?)

Smith, Debrah (? – 1848)

Smith, Ebenezer R. (c. 1829 – ?)

Smith, Ebenezer (? – ?)

Smith, Emily A. (1841 – ?)

Smith, Ephraim (? – ?)

Smith, Floy Genevive (1884 – 1966)

Smith, Friend R. (? – ?)

Smith, Gilbert Palmer (1812 – 1900)

Smith, Hannah A. (1845 – ?)

Smith, Jean (c. 1871 – ?)

Smith, Jennie (c. 1871 – ?)

Smith, Lydia (1697 – 1796)

Smith, Lydia (? – ?)

Smith, Lydia (? – 1837)

Smith, Marie (1914 – 2001)

Smith, Mary Elizabeth (1847 – 1931)

Smith, Mercy (? – ?)

Smith, Milton M. (? – ?)

Smith, Nathan E. (1838 – 1877)

Smith, Nathan (c. 1753 – 1824)

Smith, Rhoda (? – 1850)

Smith, Ruth (? – ?)

Smith, Sarah (? – ?)