T Surnames (Talbott)

Talbott, Rebecca (1796 – 1891)